Tuesday, 03 02nd

Last updateFri, 26 Jul 2019 3pm

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Welcome to Inyabutatu

Imana niturinde ubwiru

Logo 111 1222

Posted: 2013-12-03
Source: Comité de soutien pour une monarchie Constututionnelle au Rwanda

Igihe amashyaka atangira kuvuka mu Rwanda, bayitabiriye ari benshi. Ndetse amwe muri ayo mashyaka aherako anyanyagiza mu baturage amatangazo yayo ngo bamenye aho politike igeze. Kandi si ibyo gusa, abaturage bahoraga basirisimba mu manama, ugasanga imitwe yashyushye, impaka ari ndende.

Ni muri urwo rwego Bwana Lazaro Ndazaro yerekanye ibitekerezo bye mu kinyamakuru cyo mu Bubiligi. Bwana Lazaro Ndazaro yari umurwanashya wo mw’ishyaka ryitwaga RADER, ryari rihuriwemo n’abahutu n’abatutsi bashakaga umubano mwiza hagati y’amoko agize inyabutatu nyarwanda.

Nimwisomere namwe ibiganiro Bwana Lazaro Ndazaro yagiranye n’icyo kinyamakuru. Nibiba ngombwa tuzabagezaho izindi nyandiko zatangajwe n’abandi kandi zishimangira ibyo Lazaro avuga: n’ubwo Umwami Kigeli Ndahindurwa yarahiriye imbere y’abanyacyubahiro b’imena (bari bahagarariye abanyarwanda bose n’ababiligi bose muri uwo muhango) kuzaba umwami wubahiriza itegekonshinga ntiyashoboye kwitandukanya n’ubwiru, ahubwo yabaye igikoresho cy’abiru bake bamushyizeho. Umwana yapfiriye mw’iterura.

Niyo mpamvu Komite ishyigikiye ubwami bugendera kw’itegekonshinga ishimira byimazeyo Ihuriro ry’Inyabutatu-RPRK ridahwema gutanga inyigisho nziza zifasha abanyarwanda (n’umwami arimo) gusobanukirwa ukuntu ubwami bugendera kw’itegekonshinga bufitiye akamaro kanini bene kanyarwanda.

Izo nyigisho zerekana neza ko ubwiru nta mwanya na muto bufite mu bwami bugendera kw’itegekonshinga. Ubwiru n’ubwami bugendera kw’itegekonshinga ntibijyana na gato, ahubwo birazirana rwose, nk’uko umwijima utinya urumuri, nk’uko urupfu rusibanganya ubuzima, nk’uko impyisi idashobora kurarana mu gitanda kimwe n’akana k’intama, nk’uko Imana itemera kwicarana na shitani ku ntebe imwe, nk’uko uwagiye mu muriro w’iteka atawuvamo ngo ajye mw’ijuru.

Ubwiru bwikundira kwibera mu mwijima kugirango hatagira utahura amabi yabwo. Abanyarwanda babuzi babuvumira ku gahera: bwananiwe kuburizamo amahano yagwiririye Urwanda kuva mu mwaka wa 1959 kugeza uyu munsi; bwananiwe kwivugurura igihe abazungu bacakiraga Urwanda bakarugira ingaruzwamuheto yabo; bwananiwe kwivugurura mu mwaka wa 1959, maze kubera iryo kosa ryabwo n’ingaruka mbi zose z’iryo kosa, Umwami Kigeli Ndahindurwa agiye kumara imyaka 60 ishyanga. Umwami Mutara Rudahigwa utashyizweho n’abiru yabaye umwami mwiza.

Ubwiru nta muti bufitiye ibibazo biri hagati y’amako mu Rwanda: ababutsimbarayeho ni abantu banga urunuka demokarasi n’ibisa nayo, ntibemera na gato ko buri mwenemuntu wese afite human rights, banga urunuka itegekonshinga rikubiyemo ibyifuzo bya rubanda; icyo bashaka ni umwami w’igikoresho wica agakiza, uri hejuru y’amategeko, uvuga rikijyana, ufata abaturage nk’ubushyo bw’intama zapfuye amatwi n’amaso.

Amakosa yakozwe n’abiru batifuzaga ko ubwami bwavururwa ari mubyatumye ubwami buvaho n’Umwami Kigeli Ndahindurwa akaba aheze mu buhungiro. Abanyarwanda bifuza ko ubwami buvuguruye bwageragezwa barashishikariza Umwami Kigeli Ndahindurwa kwitandukanya n’ibibi biranga ubwiru n’abiru. Niwo murage mwiza ashobora gusigira Urwanda.

Erega burya Imana iha buri wese amahirwe yo kwikosora no guhitamo kimwe muri ibi bintu bibiri: kuba intagondwa mu gukora ibibi (kwica, kwiba, kwirata, kutunva, kubeshya, kwirengagiza akababaro k’undi muntu, guhohotera umunyantegenke, n’ibindi nk’ibyo), cyangwa kuba intangarugero mu gukora ibyiza (kuvugisha ukuri, kutiyemera, gufasha abatishoboye, guharanira ubupfura n’umurava, kwicisha bugufi, gukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda, kutirata, n’ibindi nk’ibyo).

Ku banyarwanda benshi, iby’ubwiru ntibikiri ikibazo: mu mitima yabo no mu mitwe yabo, ubwiru barabwipakuruye hashize igihe kirekire. Abiru, nibareme ishyaka ryabo rya politike, batangire gusizana n’andi mashyaka, maze birebere ukuntu abanyarwanda bababwiza ukuli kumugaragaro. Ng’uko uko demokarasi ikora!

Mwisomere interview ya Ndazaro Lazaro, ababishobye muzayihindure mu Kinyarwanda no mu Cyongereza.

Byandikiwe kandi bishyiriweho umukono i Londoni mu Bwongereza.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0044 2083683640/001 5857308352

ICYITONDERWA: Mujye kuri site ya Radio Inyabutatu: www.radioinyabutatu.com kuri iyi link:http://radioinyabutatu.com/index.php/83-radio-inyabutatu/inyabutatunews/152-imana-niturinde-ubwiru , mumanuke hasi cyane niho musanga interview. Nimumara gusoma page 253 nabwo mumanuke cyane hasi niho musanga page 254. Mutubabarire byatewe n'ikibazo cya scanner.

About us

Robot

Platea tristique eleifend non vitae pulvinar est ac Curabitur non auctor. Tincidunt fames pulvinar Curabitur Curabitur adipiscing consequat justo ut dui tristique. Interdum nec tincidunt auctor tincidunt fames pulvinar curabitur...

You are here: Home Home page articles Imana niturinde ubwiru
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS